Menu
Menu

Disclaimer

Posted on oktober 3, 2016

Informationen i Smslaan är för allmän information endast. Informationen tillhandahålls av Denna webbplats och medan vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, vi gör inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på denna webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på Smslaan för något ändamål. Tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller följdskador eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst som härrör från eller i samband med användningen av denna webbplats .

Genom denna webbplats kan länka till andra webbplatser som inte är under kontroll av den här webbplatsen. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa platser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttrycks i dem.

Alla ansträngningar görs för att hålla denna webbplats igång smidigt. Men tar Denna webbplats inget ansvar för, och kommer inte att vara ansvarig för, Smslaan är inte tillgänglig för tillfället på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

Comments are closed.